Lunov Magnus Strip - 158 - Kit Teler - SARKOFAG U ŠPILJINema komentara :