MAJE SU POGREŠILE... :-(
SMAK SVETA 21.MAJA? :-(((


Maje su pogrešile u svojoj prognozi da će kraj sveta biti 2012. godine pošto će se on desiti znatno ranije - 21. maja 2011. godine - tvrde čelnici Hrišćanske radio mreže, navodi list Orlando Sentinel, a prenosi magazin Time.

Hrišćanska radio mreža u Americi mesecima je na svojim talasima emitovala poruku da će svet svoj kraj doživeti 21. maja i da su do ovog sumornog proročanstva došli zahvaljujući podacima pronađenim u Bibliji.

Predsednik mreže, Harold Kamping, decenijama je proučavao Bibliju i tvrdi da sve brojke na koje je naišao potvrđuju Hristov drugi dolazak 21. maja.

Kamping u svojoj apokaliptičnoj tvrdnji navodi dva pasusa na osnovu kojih je došao do ovog zaključka.

On citira delove Biblije po kojima će se kraj sveta dogoditi 7.000 godina nakon datuma Velike poplave, dok se u knjizi Oktrovenja navodi da se Velika poplava desila sedamnaestog dana drugog meseca. Gledajući jevrejski kalendar, zvaničan kalendar te ere, 21. maj je korespondirajući datum.

Čelnici ove radio mreže predviđaju da će veliki zemljotresi pogoditi celu planetu 21. maja u 18 časova i da će trajati punih šest meseci.

Međutim, ako do smaka sveta ipak ne dođe, Kamping je spremio izgovor kako bi potkrepio svoje tvrdnje, ovo zapravo nije prvi put da je predvideo veliku katastrofu koja će pogoditi čovečanstvo – on je apokalipsu već najavio za septembar 1994. ali je svoju tvrdnju nakon ovoga datuma opovrgao činjenicom da „postoje dodatne informacije u Bibliji koje tek treba da budu otkrivene“.
(Mondo)

Nema komentara :